Skip to the content.
en nl sitemap

Frocole

De feedback en reflectie tool FROCOLE is ontwikkeld om samenwerkend leren te ondersteunen; FROCOLE staat voor Feedback en Reflectie in Online Collaboratief Leren.

Met behulp van de FROCOLE-app kunt u uzelf en uw groepsgenoten feedback geven op een aantal criteria die te maken hebben met samenwerkend leren en met groepsdynamica. Vervolgens kan de feedback als input dienen voor reflectie. Om snel inzicht te krijgen in de feedback is deze visueel gemaakt middels radardiagrammen die er als een soort spinnenweb uitzien. Het aantal criteria kan vrij gekozen worden met drie als minimum en 10 als maximum. De docent kan de feedback criteria bepalen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek is een default set criteria samengesteld waarvan een deel (5) verwijst naar het individu in de groep en een deel (5) verwijst naar de groepsdynamica.

De FROCOLE-app heeft twee diagrammen. Het eerste radar diagram visualiseert de feedback op het individu. In dit diagram geeft u uzelf en ieder lid dat deel uitmaakt van uw groep feedback. De feedback op uzelf en die van een ander groepslid wordt middels een lijn in verschillende kleuren weergegeven, terwijl de gemiddelde beoordeling van de groepsleden als een gekleurd oppervlak wordt getoond. Hierdoor kunt u zien of de groep anders over u denkt dan uzelf. Zit daar verschil tussen, dan kan dat een reden zijn om het tijdens de regelmatige groepsoverleggen te bespreken (reflectie). Indien daar door een groepslid toestemming voor is gegeven, kunt u ook de zelffeedback van uw groepsgenoten zien.

Het tweede radar diagram visualiseert de feedback op de groep als geheel. Hier krijgt u de gemiddelde beoordeling te zien van hoe uw groepsgenoten de groep hebben beoordeeld. Tijdens de regelmatige groepsoverleggen kunt u ingaan op hoe de groep als geheel functioneert bij de uitvoering van de groepsopdracht.

De FROCOLE app is ontwikkeld door de Open Universiteit, faculteit Onderwijswetenschappen en medegefinancierd door SURF. Het ontwikkelteam bestond uit Karel Kreijns, Maartje Henderikx en Wim van der Vegt. De vormgeving en ontwikkeling van de app zijn uitgevoerd door Jaak Crasborn en Gijs Bazelmans van Crasborn Communicatie Vormgevers en XR-Group.

Links